راهکارهای  Link Balancing و Load Balancing

در سازمان های امروزی پهنای باند اینترنت و دسترسی پذیری یکی از فاکتورهای حیاتی در عملیات روزانه می باشد. تجهیزات لینک بالانسر با تجمیع پهنای باند اینترنت کاربران و سرورها دسترسی بهینه به چندین ارتباطات پر سرعت اینترنت را فراهم می نماید.

با استفاده از قابلیت های QOS، این تجهیز پهنای باند اختصاصی به برنامه های کاربردی مهم را الویت بندی می نماید از جمله سرويس های voice  و video كه از طريق قابليت QOS اين دستگاهای لینک بالانسر مي توان اولويت ترافيك را به سرويس هاي VOIP ارائه نمود. همچنین ابزار های لازم جهت الویت بندی خودکار برنامه های کاربردی اینترنت را در اختیار راهبران شبکه می گذارد. به عنوان مثال پهنای باند مورد نیاز برای جستجوی وب و ایمیل می تواند گارانتی شود در حالی که برنامه های peer-to-peer و جریان های رسانه ای از الویت پایین تری برخوردار شوند. انعطاف پذیری در مدیریت الویت بندی مصرف پهنای باند این اطمینان را حاصل می کند که برنامه های فشرده کم اهمیت خللی در عملیات برنامه های حیاتی کسب و کار سازمان وارد نکند.

تجهیز لینک بالانسر دارای قابلیت های فایروال شبکه، اجرای ACL، port forwarding، NAT و DNS forwarding می باشد. علاوه بر این سرویس های DHCP و DNS Caching نیز به همراه ارتباطات VPN به صورت سایت به سایت نیز فراهم گردیده است.

برای نصب این تجهیز در محیط شبکه، امکان استقرار آن با و یا بدون فایروال شبکه جهت یکی کردن مدیریت امنیت شبکه و تجمیع ترافیک وجود دارد. با استفاده از لینک بالانسر راهبران شبکه امکان تعیین، مدیریت و کنترل لینک های اینترنت را به راحتی پیدا خواهند کرد.

از جمله مزایایی راه اندازی سرویس Link Balancer

•    امکان تقسیم مساوی ترافیک اینترنت به از اینترنت به شبکه داخلی و از شبکه داخلی به اینترنت به صورت مساوی بر اساس معیارهای محاسبه bandwidth ، میزان تاخیر لینک و یا حتی قطعی لینک محاسبه می کند به طوری که حتی در صورت نامساوی بودن پهنای باند لینک های اینترنت ، ترافیک بر اساس پهنای باند و سایر پارامتر های لینک اینترنت تقسیم می گردد
•    امکان برقراری حداکثری آپ تایم اینترنت از شبکه داخلی به اینترنت و برعکس به دلیل مکانیزم انتقال ترافیک اینترنت به سایر لینک ها
•    دارای قابلیت Traffic shaping برای اپلیکیشن های تعریف شده در لینک های اینترنت

link 1

 
سرویس Load Balancing سخت افزاری سرور های اپلیکیشن
با استفاده از این سرویس امکان تقسیم ترافیک ورودی کاربران بین چندین سرور فراهم می گردد ، این سرویس این قابلیت را به سازمان می دهد که ترافیک کاربران بین چندین سرور اپلیکیشن تقسیم شده، و بار ورودی به سرور ها اپلیکیشن کاهش یابد، لازم به ذکر است این سرویس به صورت راه حل های نرم افزاری و سخت افزاری قابل اجرا می باشد
روش کار این سیستم به صورتی می باشد که هنگامی که کاربر قصد اتصال به سرور های اپلیکیشن را داشته باشد. سیستم با تقسیم مساوی ترافیک بین سرور های اپلیکیشن و بر اساس سنجش میزان ترافیک هر سرور اقدام به تقسیم ترافیک بین سرور های اپلیکیشن می نماید.
شکل زیر نحوه تقسیم ترافیک ما بین سرور های اپلیکیشن را نشان می دهد.

link 2

 
دستگاه Load balancer سخت افزاری و پیشنهادی توسط شرکت انوشه شبکه گستر ، برند Barracuda می باشد که آموزش پیاده سازی و نصب این دستگاه توسط کارشناسان این شرکت قابل ارائه می باشد برخی از ویژگی های محصول پیشنهادی شرکت انوشه شبکه گستر برای Load Balancing به شرح زیر می باشد.

link 3