1-  چرا فایروال palo alto  برترین فایروال دنیا شناخته شده است؟

دلایل بسیار زیادی وجود دارد که از نظر رتبه بندی برترین فایروال جهان ، این فایروال را به عنوان برترین فایروال جهان معرفی می کند که برخی از موارد زیر می توان اشاره نمود:

  1-1 برترین فایروال جهان در سه سال گذشته از طرف سایت معتبر Gartner

سوالات 1

2-1 منتخب برترین کمپانی تولید کننده محصولات امنیت شبکه توسط کمپانی معتبرCyber Security

 سوالات 2

3-1 تولید کننده فایروال های مجازی شرکت VMware

2-چرا فایروال Palo Alto از Fortinet  برتر است؟

موارد زیر تفاوت ها و برتری های فایروال palo alto نسبت به برند Fortinet را نشان می دهد.

         paloalto     fortinet

Palo Alto Networks NGFW Fortinet NGFW Featurs #
Contact Vendor Contact Vendor Contact Vendor 1
- - Vendor Verified 2
General 3
×   × IDS/IPS functionality 4
×   × Network Antivirus & Anti-Spyware 5
×   × Anti-Bot 6
×   × APT protection - Sandboxing 7
×   × Behavioural Analysis 8
 × DDOS protection 9
×   × Context aware 10
×   × Basic DLP functionality  11

Deployment 12
×   × High availability 13
×   × Support Routed and Transparent mode 14
×  Support for Virtualized environment 15

  Integration with 16
×   × Threat Intel 17
×   × Network Policy Management tools 18
×   × SIEM 19
×   × IAM 20
 × × AD/LDAP 21
×   × AAA servers 22
×   × Supports Certificates based authentication 23
FW Functionality 24
×   × SSL VPN functionality 25
×   × Application control 26
×   × IPv4/IPv6 support 27
×   × NAT functionality 28
×  2FA authentication 29
×  ×  DHCP functionality 30
×  ×  SSL traffic decryption support 31
×  ×  Bandwidth Management 32
×  ×  Centralized management and Administration console 33
×  ×  Site to Site IPSec VPN support 34
×  ×  Reverse proxy functionality 35
×  ×  DNS proxy functionality 36
×  ×  Stateful engine support for all protocols in TCP/IP stack 37
×  ×  URL filtering 38
× 
Hardened OS & purpose built chassis hardware 39
×  ×  Support for static and dynamic routing protocols 40
×  ×  Application Intelligence for TCP/IP protocols (telnet, Ftp, etc) 41
 
 

3- چرا فایروال Palo Alto از فایروال جونیپر (Juniper Networks) برتر است؟

موارد زیر تفاوت ها و برتری های فایروال palo alto نسبت به برند جونیپر را نشان می دهد.

         paloalto     JUNIPER

Palo Alto Networks NGFW juniper networks ngfw Featurs
Contact Vendor Contact Vendor Contact Vendor 1
Vendor Verified 2
General 3
 × ×  IDS/IPS functionality 4
 × ×  Network Antivirus & Anti-Spyware 5
 × Anti-Bot 6
 × ×  APT protection - Sandboxing 7
 × ×  Behavioural Analysis 8
  × 
DDOS protection 9
 × ×  Context aware 10
 × Basic DLP functionality  11
Deployment  12
 × ×  High availability  13
 × × 
Support Routed and Transparent mode  14
 × ×  Support for Virtualized environment  15
Integration with  16
 × ×  Threat Intel  17
 × ×  Network Policy Management tools  18
 × ×  SIEM  19
 × IAM  20
 × ×  AD/LDAP  21
 × ×  AAA servers  22
 × ×  Supports Certificates based authentication  23
  FW Functionality  24
 × × SSL VPN functionality  25
 ×  × Application control  26
 ×  × IPv4/IPv6 support  27
 ×  × NAT functionality  28
 × 2FA authentication  29
 × ×  DHCP functionality  30
 × SSL traffic decryption support  31
 × ×  Bandwidth Management  32
 × ×  Centralized management and Administration console  33
 × ×  Site to Site IPSec VPN support  34
 × ×  Reverse proxy functionality  35
 × DNS proxy functionality  36
 × ×  Stateful engine support for all protocols in TCP/IP stack  37
 × × 
URL filtering  38
 × ×  Hardened OS & purpose built chassis hardware  39
 × ×  Support for static and dynamic routing protocols  40
 × ×  Application Intelligence for TCP/IP protocols (telnet, Ftp, etc)  41
 

4- تفاوت قابلیت های فایروال palo Alto با سایر برند ها در چیست؟

    paloalto     JUNIPER  fortinet

 
Palo Alto Networks NGFW juniper networks ngfw Fortinet NGFW Featurs   #
Contact Vendor Contact Vendor
Contact Vendor Contact Vendor  1

Vendor Verified  2
      General  3
× × × IDS/IPS functionality  4
×
×
× Network Antivirus & Anti-Spyware  5
×
  × Anti-Bot  6
× × ×
APT protection - Sandboxing  7
× ×
× Behavioural Analysis  8
  × × DDOS protection  9
× ×
×
Context aware  10
×   ×
Basic DLP functionality  11
      Deployment  12
× ×
×
High availability  13
×
×
×
Support Routed and Transparent mode  14
× ×
  Support for Virtualized environment  15
      Integration with  16
× × × Threat Intel  17
×
× × Network Policy Management tools  18
×
× × SIEM  19
×
  ×
IAM  20
×
× × AD/LDAP  21
    × × ×
AAA servers  22
×
×
×
Supports Certificates based authentication  23
      FW Functionality  24
× × × SSL VPN functionality  25
× × × Application control  26
×
× ×
IPv4/IPv6 support  27
×
× ×
NAT functionality  28
×     2FA authentication  29
×
× × DHCP functionality  30
×   ×
SSL traffic decryption support  31
× ×
× Bandwidth Management  32
  × × Centralized management and Administration console  33
× × ×
Site to Site IPSec VPN support  34
× × × Reverse proxy functionality  35
×   × DNS proxy functionality  36
×
×
× Stateful engine support for all protocols in TCP/IP stack  37
×
× × URL filtering 38
×
×   Hardened OS & purpose built chassis hardware 39
× ×
× Support for static and dynamic routing protocols 40
× ×
× Application Intelligence for TCP/IP protocols (telnet, Ftp, etc) 41
 
 
 
 paloalto        f5      cisco
Palo Alto Networks NGFW BIG-IP Advanced Firewall Manager (AFM) Cisco ASA Firewall Featurs   #
Contact Vendor Contact Vendor Contact Vendor Contact Vendor  1
Vendor Verified  2
      General  3
×
× × IDS/IPS functionality  4
× × × Network Antivirus & Anti-Spyware  5
×    × Anti-Bot  6
×   × APT protection - Sandboxing  7
×
× × Behavioural Analysis
 8
   ×   DDOS protection  9
× × 
 × Context aware  10
× ×   Basic DLP functionality  11
      Deployment  12
× × × 
High availability  13
×   × Support Routed and Transparent mode  14
×  × × Support for Virtualized environment  15
      Integration with  16
×  × × Threat Intel  17
×
× × Network Policy Management tools  18
×
 ×  × SIEM  19
×     IAM  20
×
× × AD/LDAP  21
×  × × AAA servers  22
 ×
  ×
Supports Certificates based authentication  23
     
FW Functionality  24
×
 × ×
SSL VPN functionality  25
× × 
× Application control  26
×
× 
×
IPv4/IPv6 support  27
 ×
 × × NAT functionality  28
× × × 2FA authentication  29
×   ×
DHCP functionality  30
× × × SSL traffic decryption support  31
× ×
 × Bandwidth Management  32
× ×
 ×
Centralized management and Administration console  33
 × ×
 × Site to Site IPSec VPN support  34
×
 ×  × Reverse proxy functionality  35
× ×   DNS proxy functionality  36
×  ×  × Stateful engine support for all protocols in TCP/IP stack  37
×
× URL filtering  38
×  ×   Hardened OS & purpose built chassis hardware  39
× × × Support for static and dynamic routing protocols  40
× ×  × Application Intelligence for TCP/IP protocols (telnet, Ftp, etc)  41

  

5- آیا لایسنس های فایروال Palo Alto در ایران قابل ارایه می باشد؟

بله، شرکت رایان نیک تجهیز امکان ارایه کلیه لایسنس های مربوط به فایروال Palo Alto را دارد.

6- آیا دوره های آموزشی فایروال Palo Alto در ایران قابل برگزاری می باشد؟

بله ، شرکت رایان نیک تجهیز ، امکان برگزاری کلیه دوره های امنیتی فایروال های Palo Alto را با کارشناسان مجرب و با تجربه کار در راه اندازی انواع سناریوی ها مختلف در سازمان های مختلف را دارد و کلیه دروس با سر فصل های استاندارد آموزشی شرکت Palo Alto برگزار می گردد.

7- آیا امکان آموزش فایروال به صورت OJT(on job traning) یا آموزش حین نصب وجود دارد؟

بله ، این نوع آموزش هنگام تحویل و نصب فایروال در سازمان به کارشناس یا نماینده معرفی شده سازمان به صورت کوتاه مدت ارایه خواهد شد.

8-مشخصات و مدل های مختلف فایروال Palo Alto را کجا می توانم مشاهده کنم؟

مشخصات فایروال های مختلف در لینک زیر ارایه شده است ، همچنین برای مدل های با ظرفیت 20 گیگابایت به بالا لطفا با شرکت رایان نیک تجهیز تماس بگیرید.

9- آیا فایروال های  Palo Altoارایه شده توسط شرکت رایان نیک تجهیز دارای گارانتی می باشد؟

کلیه مدل های فایروال های شرکت Palo Alto درای یک سال گارانتی تعویض سخت افزاری می باشد.

10- فایروال Palo Alto ساخت چه کشوری می باشد؟

    این فایروال ساخت کشور آمریکا و محل کارخانه آن واقع در سانتا کلارادر ایالت کالیفرنیا می باشد.

   11- آیا در شرایط تحریم امکان ارایه خدمات پشتیبانی این فایروال وجود دارد؟

بله ، کلیه خدمات پشتیبانی و گارانتی در شرایط تحریم برای این فایروال قابل ارایه می باشد.

12-آیا امکان ارایه متون فارسی در دوره های آموزشی Palo Alto وجود دارد؟

بله ، در صورت انعقاد قرار داد آموزشی متون آموزشی فارسی نیز در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.